Møt cargo Magnet

Vision and mission

Cargo Magnets vision er å bli den foretrukne fullskala digitale speditør som betjener hele Norden.

Cargo Magnet skaper mer verdi, leverer høyere kvalitet og reduserer karbonutslipp i transportprosesser for våre kunder ved å matche transportforespørsel fra fraktkjøpere med transportørers ledige kapasitet via en innovativ digital plattform

Forenkle

Cargo Magnet tilbyr og utfører hele prosessen ved å frakte gods på vei, fra dør til dør. Cargo Magnet leverer en digitalisert kundeopplevelse, hvor vi forenkler og automatiserer

Nettverk

Cargo Magnet samler alle samarbeidspartene, for å gjennomføre et fraktoppdrag, i et enkelt åpent digitalt frakt-nettverk. Dette gir kundene – transportkjøper og transportør en enkel, oversiktlig og tidsbesparende kundeopplevelse

Ansvarlig og åpen

Cargo Magnets tjenester er åpen for alle transportkjøpere og transportører som driver forretningsaktivitet i Norden. Vi sikrer kvalitet gjennom bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester

Vil du være med å skape et bærekraftig og bransjeutfordrende alternativ?

Hvem er vi

Cargo Magnet ble etablert i 2019 av et team engasjerte personer, som stilte spørsmål ved veitransportbransjens forsiktige tilnærming til digitalisering, i forhold til det man ser i de fleste andre bransjer. Teamet erfarte at enkelte større transportør-/speditør selskaper var kommet godt i gang i denne prosessen, men bare på vegne av det enkelte selskaps kunder. Men samtidig hadde teamet erfaring fra at store deler av bransjen arbeider fortsatt etter gamle tradisjonsetablerte og arbeidskrevende rutiner og operasjoner, i et uoversiktlig og fragmentert transportmarked.

Cargo Magnet er lokalisert i Sandefjord, og teamet består av personer med lang erfaring og ekspertise bl. a fra kjøp av transporttjenester, speditørvirksomhet, selskapsutvikling og drift, samt et meget godt kontaktnett innen nasjonalt og internasjonalt næringsliv, kombinert med en gruppe med solid IT og teknologi erfaring.

Selskapet ledes av Per Hartvig Pedersen – eiendomsutvikler, entreprenør og kjøper av transporttjenester i en årrekke. Med seg har han Ruben Brink med IT og teknologi bakgrunn og Erling Haslerud, som er salgsansvarlig. Dette teamet er også supplert med meget erfarne speditører. En aktiv ressursgruppe med 7 fagpersoner bistår teamet. En viktig person her er professor logistikk Jan Ola Strandhagen ved NTNU, som har bidratt aktivt helt fra starten.